IKC De Lei

Onderwijs op De Lei

Schooljaar 2024-2025:

Stamgroepen.

Er zijn dit schooljaar 14 stamgroepen geformeerd. Wij werken in units. In deze units zijn stamgroepen gemaakt met heterogeen samengestelde groepen. Dat betekent dat er meerdere jaargroepen in een stamgroep zitten. Tijdens de instructiemomenten werken de leerlingen op niveau en kunnen zij uitleg krijgen van een andere leerkracht op de unit.

Unit 1: Kinderopvang

Unit 2: (4 groepen 1-2)
Er zijn 4 heterogeen samengestelde groepen; dit betekent dat kinderen uit groep 1-2 door elkaar zitten. De kinderen starten elke dag in hun eigen stamgroep met hun eigen stamgroep leerkracht. Tijdens de gezamenlijke momenten (eten&drinken - Leskracht- sociaal emotionele vorming etc.) zitten de kinderen in deze stamgroep. Voor ontwikkelingsgebieden als rekenen / woordenschat / taal etc. en sommige onderwerpen van Leskracht zijn niveaugroepen gemaakt. De leerlingen werken op eigen niveau bij een leerkracht van de unit. Dit kan de leerkracht van de eigen stamgroep zijn, maar ook een andere leerkracht.

Kleuters die voor 1 januari in een schooljaar instromen, komen in groep 1. Kinderen die na 1 januari instromen, komen in groep '0' en zullen na de zomervakantie naar groep 1 gaan

Unit 3: (vier groepen 3-4)
Er zijn 5 heterogeen samengestelde groepen; dit betekent dat kinderen uit groep 3-4 door elkaar zitten. De kinderen starten elke dag in hun eigen stamgroep met hun eigen stamgroep leerkracht. Tijdens de gezamenlijke momenten (eten&drinken - Leskracht- sociaal emotionele vorming etc.) zitten de kinderen in deze stamgroep. Voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en sommige onderwerpen van Leskracht zijn niveaugroepen gemaakt. De leerlingen werken op eigen niveau bij een leerkracht van de unit. Dit kan de leerkracht van de eigen stamgroep zijn, maar ook een andere leerkracht.


Unit 4: (drie groepen 5-6)
Er zijn 4 heterogeen samengestelde groepen; dit betekent dat kinderen uit groep 5-6 door elkaar zitten. De kinderen starten elke dag in hun eigen stamgroep met hun eigen stamgroep leerkracht. Tijdens de gezamenlijke momenten (eten&drinken - Leskracht- sociaal emotionele vorming etc.) zitten de kinderen in deze stamgroep. Voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en sommige onderwerpen van Leskracht zijn niveaugroepen gemaakt. De leerlingen werken op eigen niveau bij een leerkracht van de unit. Dit kan de leerkracht van de eigen stamgroep zijn, maar ook een andere leerkracht.

Unit 5: (drie groepen 7-8)
Er zijn 4 heterogeen samengestelde groepen; dit betekent dat kinderen uit groep 7-8 door elkaar zitten. De kinderen starten elke dag in hun eigen stamgroep met hun eigen stamgroep leerkracht. Tijdens de gezamenlijke momenten (eten&drinken - Leskracht- sociaal emotionele vorming etc.) zitten de kinderen in deze stamgroep. Voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en sommige onderwerpen van Leskracht zijn niveaugroepen gemaakt. De leerlingen werken op eigen niveau bij een leerkracht van de unit. Dit kan de leerkracht van de eigen stamgroep zijn, maar ook een andere leerkracht.


 

2024 IKC De Lei

Powered by BasisOnline