IKC De Lei

Onderwijs op De Lei

De Lei is volop in ontwikkeling. Deze ontwikkeling hebben we weergegeven in 5 speerpunten.

1) We werken aan onze onderwijsontwikkeling door ons onderwijs in te richten voor unitonderwijs.
2) Eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten bevorderen en verhogen
3) Ouderbetrokkenheid
4) Betekenisvol onderwijs
5) Sociaal emotionele ontwikkeling (SEO) en burgerschap

Deze speerpunten hebben wij in een visual verwerkt, waarin wordt aangegeven hoe wij ons onderwijs vormgeven.


Stamgroepen.
Er zijn dit schooljaar 14 stamgroepen geformeerd. Wij werken in units. In deze units zijn stamgroepen gemaakt met heterogeen samengestelde groepen. Dat betekent dat er meerdere jaargroepen in een stamgroep zitten. Tijdens de instructiemomenten werken de leerlingen op niveau en kunnen zij uitleg krijgen van een andere leerkracht op de unit.

Unit 1: Kinderopvang

Unit 2: Er zijn 3 heterogeen samengestelde kleutergroepen; dit betekent dat kinderen van 4 t/m 6 jaar in één groep zitten. Kleuters die voor 1 januari in een schooljaar instromen, komen in groep 1. Kinderen die na 1 januari instromen, komen in groep '0' en zullen na de zomervakantie naar groep 1 gaan. Deze kinderen zullen starten in één van de drie kleutergroepen. Na de voorjaarsvakantie komen de kinderen die 4 jaar worden en op school starten in een instroomgroep. Deze groep zal maandag t/m donderdag draaien. Op vrijdag kunnen de kinderen van deze groep thuis blijven, indien u hier een probleem mee heeft kunt u contact opnemen met de directie voor de vrijdag.
Als kinderen doorstromen naar groep 2 kunnen zij in dezelfde klas blijven of naar groep 2/3 doorstromen. De groep 2 kinderen uit groep 1/2 of 2/3 volgen hetzelfde programma. Alleen de stamgroep is anders samengesteld.

Unit 3: Er zijn 5 heterogeen samengestelde groepen; dit betekent dat kinderen uit groep 4-5-6 door elkaar zitten. De kinderen starten elke dag in hun eigen stamgroep met hun eigen stamgroep leerkracht. Tijdens de gezamelijke momenten (eten&drinken - Leskracht- sociaal emotionele vorming etc.) zitten de kinderen in deze stamgroep. Voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en sommige onderwerpen van Leskracht zijn niveaugroepen gemaakt. De leerlingen werken op eigen niveau bij een leerkracht van de unit. Dit kan de leerkracht van de eigen stamgroep zijn, maar ook een andere leerkracht.

Unit 4: Er zijn 4 heterogeen samengestelde groepen; dit betekent dat kinderen uit groep 7-8 door elkaar zitten. De kinderen starten elke dag in hun eigen stamgroep met hun eigen stamgroep leerkracht. Tijdens de gezamelijke momenten (eten&drinken - Leskracht- sociaal emotionele vorming etc.) zitten de kinderen in deze stamgroep. Voor rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en sommige onderwerpen van Leskracht zijn niveaugroepen gemaakt. De leerlingen werken op eigen niveau bij een leerkracht van de unit. Dit kan de leerkracht van de eigen stamgroep zijn, maar ook een andere leerkracht.

 

2022 IKC De Lei

Powered by BasisOnline