IKC De Lei

OR

Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?
Natuurlijk komt een kind in eerste instantie naar school om te leren. Daarnaast is het voor kinderen belangrijk dat er ook plezier met elkaar wordt gemaakt. Daarom organiseert de Ouderraad allerlei activiteiten in en rond de school, met als doel het de kinderen op school extra naar hun zin te maken. Met de activiteiten verbetert ook het contact met de ouders. Denk hierbij aan het jaarlijkse schoolreisje, het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. Maar ook de opening schooljaar, de kinderboekenweek, het afscheid van groep 8, het kleuterfeest, museumbezoek, een bijdrage voor een groepsactiviteit enzovoort.

Ouderbijdrage
Al deze activiteiten betalen we uit de ouderbijdrage. Uw bijdrage is dus heel belangrijk, want zonder deze bijdrage kunnen we deze leuke activiteiten niet organiseren. 
We werken met een begroting. Deze is in de jaarvergadering vastgesteld. De hoogte van de ouderbijdrage wordt (wettelijk) bepaald door de Medezeggenschapsraad, in goed overleg met de OR en de schoolleiding. Voor kinderen die tijdens het lopende schooljaar instromen, stellen we de bijdrage naar rato vast. De bijdrage is voor schooljaar 2020-2021 vastgesteld op: € 35,- per kind. Zie brief ouderbijdrage 2020-2021

Jaarverslag 2019-2020
Hoe  de uitgaven van het schooljaar 2019-2020 eruit zien, kunt u vinden in het financieel jaarverslag.


Wie zit er in de Ouderraad?

Christa van Diemen - voorzitter (moeder van Jort)
Baldwin Verhaar - penningmeester (vader van Matthijs)
Wendy Baartman (moeder van Sabine)
Esther van Diggele (moeder van Thijs en Wessel)
Violeta Djordjevic (moeder van Julia)
Marianne Langeslag (moeder van Puck en Saar)
Linda Peters (moeder van Suzanne en Maaike)
Miranda Onderwater (moeder van Liza en Marit)
Danique Pel (moeder van Christiano en Santano)
Susanne van Schie (moeder van Koen, Guus en Ot)
Carmen van der Spek (moeder van Jette en Kick)
Renate der Weduwen (moeder van Jeff en Olivia)

Namens het team zit Nicky van der Wolf in de Ouderraad.
Heeft u vragen over de activiteiten of lijkt het u leuk om te helpen? Spreek ons gerust aan!
 
De Ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. U bent vrij om een vergadering bij te wonen. In de nieuwsbrief staan deze data tijdig aangegeven.

Mail de OR!

2021 IKC De Lei

Powered by BasisOnline