IKC De Lei

OR

Ouderraad

Wat doet de Ouderraad?
Natuurlijk komt een kind in eerste instantie naar school om te leren. Daarnaast is het voor kinderen belangrijk dat er ook plezier met elkaar wordt gemaakt. Daarom organiseert de Ouderraad allerlei activiteiten in en rond de school, met als doel het de kinderen op school extra naar hun zin te maken. Met de activiteiten verbetert ook het contact met de ouders. Denk hierbij aan het jaarlijkse schoolreisje, het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. Maar ook de opening IKC De Lei, de kinderboekenweek, het afscheid van groep 8, het kleuterfeest, museumbezoek, een bijdrage voor een groepsactiviteit enzovoort.

Ouderbijdrage 2021
Bijdrage per kind en betaling
We werken met een begroting. Deze is in de jaarvergadering vastgesteld. De hoogte van de ouderbijdrage wordt (wettelijk) bepaald door de Medezeggenschapsraad, in goed overleg met de OR en de schoolleiding. Voor kinderen die tijdens het lopende schooljaar instromen, stellen we de bijdrage naar rato vast. Voor het komende jaar is begroot dat we €42,50 per kind nodig hebben, maar omdat het schoolreis/kleuterfeest vorig jaar wel betaald is, maar niet door ging, hebben we éénmalige korting van €22,50/ De bijdrage is voor schooljaar 2021/2022 is daardoor lager dan normaal en vastgesteld op €20,- per kind.

Wij verzoeken u vriendelijk uw ouderbijdrage binnen 30 dagen over te maken op Rabobank rekening: NL39 RABO 0345 4721 28 t.n.v. Ouderraad De Lei, onder vermelding van de naam en achternaam van uw kind(eren) en groep. U kunt hiervoor ook deze QR-code scannen met de scan-app op uw telefoon.

Mocht u door omstandigheden een betalingsregeling willen treffen om de ouderbijdrage te kunnen voldoen is dit mogelijk. U kunt daarvoor contact opnemen met onze directeur Kristel van Goozen (info@delei.wijdevenen.com).

Een groot aantal van u heeft het afgelopen jaar weer een extra bijdrage gestort. De kinderen en wij willen u hiervoor bijzonder hartelijk danken. 

Jaarverslag 2021-2022
Hoe  de uitgaven van het schooljaar 2021-2022eruit zien, kunt u vinden in het financieel jaarverslag.


Wie zit er in de Ouderraad 2022-2023?

Susanne van Schie  - voorzitter (moeder van Guus en Ot)
Baldwin Verhaar - penningmeester (vader van Matthijs)
Mariska Compier - secretaris (Armin)
Wendy Baartman (moeder van Sabine en Stephanie)
Violeta Djordjevic (moeder van Julia)
Marianne Langeslag (moeder van Puck en Saar)
Linda Peters (moeder van Suzanne)
Danique Pel (moeder van Christiano en Santano)
Natalie Hoet (moeder van Jorrit en Thijs)
Chantal Dekker (moeder van Angoëlle en Eshantiël)
Ruth Hardeman (moeder van Pien en Guusje)
Claudia van Harskamp ( moeder van Feline en Fenne)             
Dorine Heemskerk (moeder van Sofie en Pieter)
 Sebastiaan Noorlander (vader van Livia) 
Jeannette Opdam (moeder van Nikki)
Olga Pilipenka (moeder van Léra)
 
Namens het team zit Nicky van der Wolf in de Ouderraad.


Heeft u vragen over de activiteiten of lijkt het u leuk om te helpen? Spreek ons gerust aan!


 

Mail de OR!

2022 IKC De Lei

Powered by BasisOnline