IKC De Lei

Gedragscode de Lei

Van ieder die bij de school betrokken is, wordt verwacht dat hij of zij respect heeft voor de ander en diens eigendommen. Wij leren de kinderen dat ruzies niet met fysiek geweld, slaan of schoppen mogen worden opgelost. Doen kinderen dit wel dan krijgen zij straf en lichten wij de ouders in. Wij verwachten dat ouders dit beleid ondersteunen. Ook leren wij de kinderen zorgvuldig om te gaan met de omgeving van de school.

Hoe we dit doen, is  uitgebreid in onze gedragscode beschreven.

Gedragscode De Lei


 

2024 IKC De Lei

Powered by BasisOnline