IKC De Lei

KC-Raad

KC-Raad

KC-Raad

IKC de Lei is een integraal Kindcentrum. Dat betekent dat onderwijs en opvang wordt aangeboden voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. Het eigen karakter vraagt ook om gedegen vorm van medezeggenschap en ouderbetrokkenheid.  

IKC De Lei kiest vanuit haar ontwikkeling voor een Kindcentrum Raad (KC-Raad), een combinatie van de Medezeggenschapsraad van school (MR) en de Oudercommissie (OC) van Floreokids, De MR en OC bundelen gezamenlijke agendapunten en de overlegmomenten van de MR en de OC worden dan ook gezamenlijk gestart.

Hieronder vindt u de notulen van de KC-raad 2023-2024:
 

2024 IKC De Lei

Powered by BasisOnline