IKC De Lei

Protocol vervanging leerkrachten

De afgelopen jaren is het vinden van vervanging van leerkrachten in het basisonderwijs een toenemend probleem aan het worden. Ook binnen onze organisatie komt het voor dat de schoolleiding geen vervangers kan vinden. 

Binnen WIJ de Venen hebben wij een vervangerspool RTC Cella  om de grootste problemen rond vervanging op te lossen. In deze pool is een aantal leerkrachten benoemd die met voorrang zullen invallen bij ziekte of andere afwezigheid. Het kan echter toch nog voorkomen dat we geen invaller kunnen vinden. In het document hieronder, staat het beleid van de stappen die op onze school genomen worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten. Uitgangspunt is altijd om lesuitval zoveel als mogelijk te voorkomen, zodat het onderwijs zo goed als mogelijk wordt gecontinueerd, maar ook dat de andere leerkrachten niet voortdurend worden overvraagd of overbelast. 

Vervanging bij ziekte van onderwijspersoneel De Lei.pdf

2024 IKC De Lei

Powered by BasisOnline