IKC De Lei

Aanmelden

Aanmelden
Als ouders hun kind bij ons willen aanmelden, kunnen zij een aanmeldingsformulier invullen, dat kan worden aangevraagd bij de directie of kan worden gedownload van de website.
U kunt dit formulier mailen naar info@delei.wijdevenen.com of langsbrengen op school.

Procedure 4-jarigen
Wij adviseren uw kind aan te melden tussen het moment dat het kind drie jaar wordt en ongeveer vier maanden voor de vierde verjaardag. 
Na de aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u een rondleiding en meer informatie over het onderwijs op De Lei.

Op het aanmeldformulier dienen ouders aan te geven of hun kind speciale ondersteuning (aandacht of hulp) nodig heeft. De directeur / directieondersteuner bekijkt samen met de ouders of onze school geschikt is voor uw kind. Dat is bijna altijd het geval. Wanneer dat niet zo is, gaat de directeur samen met de ouders op zoek naar een passende onderwijsplek.

Na het kennismakingsgesprek vindt de intake met de leerkracht en  inschrijving plaats en worden er afspraken gemaakt over de zogenoemde 'wendagen'.
Voor schooljaar 2022-2023 verzoeken wij u om uw kind vóór 1 april 2022 aan te melden. Vanaf deze datum gaan wij de groepsindelingen voor dat schooljaar maken. 

Na de voorjaarsvakantie komen de kinderen die 4 jaar worden en op school starten in een instroomgroep. Deze groep zal maandag t/m donderdag draaien. Op vrijdag kunnen de kinderen van deze groep thuis blijven, indien u hier een probleem mee heeft kunt u contact opnemen met de directie voor de vrijdag.
Kinderen die voor de voorjaarsvakantie 4 jaar worden, starten in één van de drie kleutergroepen.


Procedure kinderen ouder dan 4 jaar
Voor kinderen ouder dan vier jaar, afkomstig van een andere school, bestaat de mogelijkheid om een dagdeel op bezoek te komen en de sfeer te proeven. Wanneer een kind van school wisselt, wordt er altijd contact opgenomen met de basisschool van het kind. 
Het advies en het onderwijskundig rapport van de vorige school, bepalen in welke groep uw kind wordt geplaatst. 

Vanaf wanneer kan uw kind naar school?
Naar school gaan (wennen) is mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. Uw wensen op dit gebied en de mogelijkheden van de school worden op het intakegesprek met u besproken.

2021 IKC De Lei

Powered by BasisOnline