IKC De Lei

Missie en visie

Missie.
 
De kracht van Samen
We bereiden kinderen voor op hun toekomst. Met dit ideaalbeeld voor ogen: actieve en betrokken burgers die verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de maatschappij. We willen zelfstandige en zelfsturende kinderen afleveren. Kinderen die stevig in hun schoenen staan. Die hebben geleerd wat het is om onderdeel van de maatschappij te zijn. Die keuzes durven maken en willen samenwerken met anderen.
Als partners in ons integraal kindcentrum zijn we als geen ander in staat om breed en toekomstbestendig op te voeden en te leren. Dat doen we samen met ouders die onze natuurlijke bondgenoten zijn. Daarbij gaan we altijd uit van de kracht en mogelijkheden van kinderen. Vanuit een positief zelfbeeld, werken we aan zelfvertrouwen. We stimuleren de eigen verantwoordelijkheid en dagen kinderen uit om stappen te zetten. Om verder te komen; ieder kind op zijn of haar eigen niveau.
Dat doen we in een rijke leeromgeving waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken, benutten en uitbouwen. Natuurlijk brengen we hen kennis en vaardigheden bij, maar we doen meer. We bieden een veilige en uitdagende plek waar kinderen zich goed voelen en ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot gelukkige mensen die succesvol hun weg door het leven kunnen vervolgen. Als wereldburgers, die over de grenzen van het dorp heen willen kijken. Onze medewerkers zijn daarbij het hart en de motor van het IKC, ouders, kinderen, professionals, de kracht van samen!
 
Visie : SWS De Lei

De kracht van Samen 

Op de Lei groeien kinderen op tot positieve en betrokken burgers die verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en voor de maatschappij. We willen zelfstandige en zelfsturende kinderen die het IKC verlaten met vertrouwen in zichzelf en elkaar. Die hebben geleerd wat het is om onderdeel van de maatschappij te zijn en vaardigheden hebben om daaraan vanuit hun eigen kracht samen deel te nemen. 

Op de Lei  

 • Werken we samen en stemmen we af op onderwijsbehoeften, we benutten de kwaliteiten van het onderwijsteam en stemmen af met de ouders.  

 • Hebben we vertrouwen in de kracht en mogelijkheden tot groei van kinderen. Vanuit een positief zelfbeeld, werken we aan zelfvertrouwen en zelfbewustzijn.  

 • Stimuleren we de eigen verantwoordelijkheid en dagen we kinderen uit om te groeien. Vanuit zijn of haar eigen kracht. We vertrouwen op de autonomie. 

Op de Lei doen we dat: 

 • In een rijke, doelgerichte leeromgeving waar kinderen samen hun talenten kunnen ontdekken, benutten en uitbouwen.  

 • Met leerkrachten die hen vertrouwen geven en uitdagen om te groeien, waardoor kinderen zich competent voelen. 

 • Met een veilige en gestructureerde omgeving waarin iedereen duidelijk weet wat er van hen verwacht wordt. Vanuit een positieve relatie met de omgeving. 

 • Met een aanbod waarin we zoveel mogelijk doelgericht aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling, gericht op persoonlijke groei. 

 • Door veiligheid en duidelijkheid. 

 • Door samen op verkenning te gaan; door duidelijke opdrachten te geven. 

Visie : FloreoKids
In inspirerende gesprekken, discussies en brainstormsessies met verschillende groepen medewerkers en ouders hebben wij onze missie, visie en kernwaarden geformuleerd. Een resultaat waar we trots op zijn en sámen achter staan.

FloreoKids biedt ouders kinderopvang waar hun kinderen zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen, begeleid door deskundige medewerkers.

FloreoKids staat voor kinderopvang gericht op persoonlijke groei, gebaseerd op samenwerking en betrokkenheid bij de lokale samenleving.

 • Veiligheid
 • Openheid 
 • Persoonlijk
 • Vertrouwen
 • Groei

2024 IKC De Lei

Powered by BasisOnline