IKC De Lei

Protocol social media

Sociale media vormen een verzamelbegrip voor online platforms waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Onder de noemer sociale media worden onder andere weblog of  blogs, WhatsApp, videosites als YouTube, Vimeo, Fora, op samenwerking gebaseerde projecten als Wikipedia, en sociale netwerken als Facebook,  Twitter en Instagram geschaard. Via deze media worden  verhalen, kennis, ervaringen en beeld en/of geluidmateriaal gedeeld.
 
Sociale media bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van samenwerkingsschool De Lei. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden dient bewust met de sociale media omgegaan te worden.
 
Essentieel is dat de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media tegenover alle betrokkenen de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen.
 
 Samenwerkingsschool de Lei vindt het noodzakelijk dat haar medewerkers, kinderen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord omgaan met sociale media en heeft dit protocol opgesteld om een ieder die bij Samenwerkingsschool de Lei betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.

Deze richtlijnen zijn samengevat in ons protocol social media

2024 IKC De Lei

Powered by BasisOnline