IKC De Lei

KDV / Peutergroep

Op het KDV (kinderdagverblijf) bieden wij opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij vangen de kinderen op in verticale groepen.  In leeftijdsgroepen worden leeftijdsgebonden activiteiten aangeboden en werken we met het open deuren beleid. D.m.v. de methode KIJK! volgen we de ontwikkeling van het kind waardoor we gericht individueel kunnen begeleiden.
In het kader van de Voor Educatie (VE) worden de kinderen spelenderwijs goed voorbereid op de basisschool. Hiervoor gebruiken wij de methode UK & PUK. Er is extra aandacht voor de sociale ontwikkeling en de taalontwikkeling. Kinderen worden geprikkeld om uitdagingen aan te gaan en hierin speelt vriendje PUK een grote rol.
FloreoKids heeft goed geschoolde pedagogisch medewerkers in dienst die o.a. bekend zijn en werken met de methodes KIJK! en UK & PUK.

Sociaal - emotioneel

Kinderopvang heeft kinderen veel extra's te bieden. Kinderen krijgen er de mogelijkheid om sociale ervaringen en vaardigheden op te doen, zoals vriendschappen opbouwen, samen spelen en delen, rekening houden met anderen en kennismaken met verschillende waarden en normen. Timide peuters hebben net zoveel contacten met andere kinderen als kinderen die wat vrijer zijn. Daar doen ze in sociaal opzicht hun voordeel mee. Kinderen leren door imitatie. Ze zijn meer geneigd andere kinderen te imiteren dan volwassenen. Op het kinderdagverblijf zien peuters anderen op het potje gaan, zichzelf aankleden of netjes aan tafel zitten. Dat gaan ze zelf ook doen.
 
Motorisch

Bewegen en buiten spelen zijn in de kinderopvang belangrijke onderwerpen, omdat het gezond is en de grove motoriek stimuleert. Op de dagopvang zijn fietsjes, stepjes en een klimtoestel met glijbaan en er is heel divers (buiten)speelgoed aanwezig. Ook wordt gebruik gemaakt van nabijgelegen speeltuinen. Van buiten spelen leren kinderen ook rekenen en wiskunde. Dat klinkt groots, maar ze leren goede torens in de zandbak bouwen, hoe ze het snelst van de glijbaan kunnen en verstoppertje spelen. Ook krijgen ze te maken met begrippen als 'groter' en 'kleiner'." Er worden bewegingsspelletjes voor verschillende leeftijden aangeboden.

Creatief
 

Groepsleidsters staan erom bekend dat ze vaak heel creatief zijn. Ze stimuleren kinderen in hun creativiteit door te tekenen, te knutselen, te dansen, spelletjes te doen of muziek te maken. Resultaat is niet belangrijk, we gaan uit van de autonomie van het kind.

Cognitief

Voorlezen, liedjes zingen, vertellen wat je op je brood wilt eten, spelletjes doen en met elkaar spelen: al deze activiteiten en bezigheden bevorderen de taalontwikkeling van kinderen op de kinderopvang.
Buiten leren ze van de natuur, in liedjes bijvoorbeeld de dagen van de week, knutselthema's maken kinderen bewust van de seizoenen of feestdagen en door spelletjes leren ze tellen.

Meer informatie vindt u op www.floreokids.nl 
 

 
 
 

2024 IKC De Lei

Powered by BasisOnline