IKC De Lei

Protocol gescheiden ouders

Dit protocol beschrijft de afspraken die IKC De Lei hanteert in de situatie van gescheiden ouders. We krijgen de laatste jaren steeds meer kinderen op school, waarvan de ouders zijn gescheiden. Wanneer ouders/verzorgers gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, dan is het van belang dat beide ouders/verzorgers goed op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkeling van hun kind. Om misverstanden te voorkomen willen we de wijze waarop de informatie en communicatie vanuit de school naar de betreffende ouders verloopt, kort formuleren.

Protocol gescheiden ouders De Lei

2024 IKC De Lei

Powered by BasisOnline