IKC De Lei

Nieuwsbrief 17

19-01-2023
Beste ouders, verzorgers,

Hierbij nieuwsbrief 17.
In de bijlagen:
- brief herinnering ouderbijdrage,
- flyer Kliederkerk,
- informatie voorleesdagen bibliotheek,
- informatie CJG.

Met vriendelijke groet,
Nicky van der Wolf

2024 IKC De Lei

Powered by BasisOnline