IKC De Lei

Nieuwsbrief 25

24-03-2022
Beste ouders, verzorgers,

Hierbij nieuwsbrief 25.
In de bijlagen:
- brief tijdlijn ouderbetrokkenheid,
- flyer kliederkerk,
- flyer Vakantie Kinderweek,
- brief fotograaf,
- flyer Nederlandse les voor Poolse ouders,
- flyer school van de maand april.

Graag uw aandacht voor de nieuwsbrief en  alle bijlagen, maar nadrukkelijk voor de brief 'tijdlijn ouderbetrokkenheid'.

Met vriendelijke groet,
Nicky van der Wolf

2022 IKC De Lei

Powered by BasisOnline