IKC De Lei

Nieuwsbrief 3

16-09-2021
Beste ouders, verzorgers,

Hierbij nieuwsbrief 3.
In de bijlagen:
- financieel jaarverslag Ouderraad,
- flyer yoga,
- flyer badminton,
-  flyer sportmix.

Met vriendelijke groet,
Nicky van der Wolf

2021 IKC De Lei

Powered by BasisOnline