IKC De Lei

Nieuwsbrief 4

24-09-2020
Beste ouders, verzorgers,

Hierbij nieuwsbrief 4.

In de bijlagen:
- beslisboom groep 1 t/m 8,
- financieel jaarverslag OR 2019-2020,
- poster scouting,
- flyer sportmix Tweesprong.

Met vriendelijke groet,

Nicky van der Wolf
 

2020 IKC De Lei

Powered by BasisOnline