Basisschool De Lei

Schoolplein

Vanuit werkgroep 'Buitenruimte':
Met het hele dorp maken wij
Het schoolplein van De Lei!
 
In de oorspronkelijke plannen voor de school stond een klein (maar volgens de wet precies groot genoeg) speelplein ingetekend. Wij vinden voldoende buitenruimte heel belangrijk dus zijn we in gesprek gegaan met de gemeente. We hebben het voor elkaar gekregen dat we 500 m2 meer grond hebben kunnen krijgen voor het speelplein maar er was geen extra budget voor de inrichting. Laten we met zn allen zorgen voor een waanzinnig schoolplein voor onze kinderen. 
 
Hiervoor is nog €30.000 nodig. 
 
Dit gaat ons lukken! Doet u ook mee?!
 
Inrichting schoolplein
De school heet De Lei. De lei is een boom en staat voor groen en natuur.  Het gebouw wordt van veelal natuurlijke producten gemaakt en zal een rustige natuurlijke uitstraling krijgen. Hier hoort een passend plein bij wat een verlenging zal worden van de binnenruimten. 
We willen heel graag een natuurlijk speelplein omdat natuurbeleving veel goed doet voor het welzijn van kinderen. Er is een fantastisch groen en uitdagend schoolplein ontworpen dat goed aansluit bij de belevingswereld van de verschillende leeftijdsgroepen.  Natuurlijke speelelementen zoals boomstammen, struinbos, en water en zand tafels maken deel uit van het ontwerp. Hieronder ziet u het voorlopige ontwerp van de speeltuin.
 

Mogelijkheden om bij te dragen
Samen kunnen we ervoor zorgen dat de jongste generaties Leimuidenaars een mooi schoolplein hebben waar ze zich volop kunnen ontwikkelen. Hoe kunt u bijdragen:
 
We hebben leuke acties bedacht om dit voor elkaar te krijgen.
Doet u mee?
 
1. Heitje voor Karweitje
De kinderen van de Lei kunnen deze zomervakantie hun steentje proberen bij te dragen door klusjes te doen! Een leuke uitdaging voor de kinderen: door mee te helpen leren ze om te gaan met geld, voelen ze zich trots op en verantwoordelijk voor het schoolplein en leren ze ondernemen. Uiteraard is de hulp van ouders/verzorgers van harte welkom om hen te stimuleren en eventueel te helpen waar nodig. 
 
2. Online fancyfair
De drie voormalige scholen en Snoopy hebben een aantal mooie spullen waar u op kunt bieden. Na de zomervakantie kunt u starten met bieden. Op 22 september wordt bekend gemaakt wie de nieuwe trotse eigenaar is van deze mooie producten! Binnenkort kunt u via deze link zien wat we allemaal te koop hebben. (de link volgt zo snel mogelijk). 
 
3. Bied je hulp aan
Ben jij professioneel hovenier, metselaar of ben jij een kundige (of simpelweg enthousiaste) dorpsgenoot.  
We zijn op zoek naar de volgende mensen. 
 • Metselaar: we willen nog iets creatief op het schoolplein creëren
 • Groene vingers voor het aanplanten in okt / nov 2020 
 • Sterke armen om zand te kruien
 • Groene vingers voor het onderhoud van de tuin (eventueel samen met kinderen van de school. 
 • Wilgenvlechter > van onze tipi willen we een echte hut maken!
 
Je kunt contact met ons opnemen via info@delei.wijdevenen.com
 
4. Sponsorloop
In het begin van het nieuwe schooljaar organiseren we een sponsorloop met alle kinderen van de school. 
 
4. Sponsor een stukje van het schoolplein 
U kunt een deel van het schoolplein sponsoren in de vorm van geld of in de vorm van materiaal. Wellicht kan uw bedrijf (bijvoorbeeld tegen inkoopprijs) bepaalde benodigde producten leveren. 
 

In deze bijlage ziet u het overzicht per plein wat er nodig is om het gewenste speelplein te kunnen realiseren. Als u ons wilt helpen kan dat in de vorm van een bijdrage voor een item. Ook kunt u een gedeelte van het item sponsoren, want alle kleine beetjes helpen! Geeft u dit dan aan in de tekst bij de overschrijving. En wellicht kunt u zelf het benodigde leveren?
Genoemde kosten zijn excl. BTW. Wij kunnen voor een factuur zorgen als u met uw bedrijf wilt sponsoren!

 
Wat krijgt u er voor terug? Het speelplezier van onze kleine en grote kinderen. Zij kunnen er tijdens de kinderopvang, school en buitenschoolse opvang gebruik van maken. Buiten de schooltijden om is een groot deel van het schoolplein ook toegankelijk voor onze kinderen. U kunt dus ook samen met uw (klein)kind gebruik maken van deze prachtige speeltuin. 
 
Voor alle sponsoring boven de €250 euro vernoemen wij u graag als 'vriend van de Lei' op ons sponsorbord bij de entree van de school. Indien u dit wilt stuurt u dan een mail naar info@delei.wijdevenen.com. Dan zorgen wij ervoor dat u met (bedrijfs)naam en eventueel logo op het bord komt. 
 
Wij verwelkomen graag de volgende vrienden
Vriend vanaf € 250 
Grote vriend vanaf € 750
Hele grote vriend vanaf € 1.000
En natuurlijk kunt u op uw eigen website laten zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt door uw gift op uw site te noemen. 
  
Betaalmethode:
 1. Cash (de kinderen kunnen dit elke dag inleveren bij de BSO Snoopy). 
 2. Overmaken naar rekeningnummer NL38RABO 0127 7957 07 op naam van SPO Wij de Venen (De Lei)
 3. Via deze link. https://qr3.ideal.nl/0f53de9f-f488-4fe9-90d8-4d22b5bac6a0
  U kunt zelf het bedrag invullen dat u wilt doneren. 
 4. Met uw  eigen bank-app onderstaande QR-code scannen. U kunt zelf het bedrag invullen dat u wilt doneren. 


Bij voorbaat hartelijk dank!!!
 
Wat is er al gedaan
We hebben 18 fondsen aangeschreven en daar hopen we natuurlijk een mooi antwoord van te ontvangen. We hebben een aantal  giften ontvangen van o.a. van SamenEEn, van de gemeente en van het Katholiek onderwijs. Er is vorig jaar geld opgehaald met de fancy fair en de Vakantiekinderweek heeft vorig jaar geld opgehaald met een kleine sponsorloop.  
Er is contact gelegd met hoveniersbedrijven (tevens ouders van school) om mee te denken en te doen aan het groen wat we aan willen leggen. Daarnaast hebben we al 200 planten mogen ontvangen via het IVN. 
 
Voor vragen of heeft u nog andere goede ideeën om geld op te halen voor het schoolplein  kunt u terecht bij Jolanda van Tol, voorzitter van werkgroep Buitenruimte: directie@kinderopvangsnoopy.nl of 0172-500512.
Of bij Kristel van Goozen, Directeur de Lei, via info@delei.wijdevenen.com 
 
 
 

2020 Basisschool De Lei

Powered by BasisOnline